Làm thế nào để thắng xổ số: 5 những cách tốt nhất với các ví dụ thực tế về chiến thắng lớn

Cung cấp dịch vụ đã mua (Gần) tất cả các kết hợp - thời gian

Tham gia vào một tổ chức xổ số

Một tổ chức như vậy không có nghĩa là bất kỳ tổ chức có uy tín nào, nhưng chỉ là một nhóm người, thống nhất để hình thành một ngân sách chung cho việc mua vé số. Nếu mọi người được đầu tư như nhau, sau đó, tương ứng, trong trường hợp trúng một trong các vé, số tiền nhận được cũng được chia đều cho tất cả những người tham gia. Nếu những đóng góp không giống nhau, thì mọi người sẽ nhận được một phần tương xứng với sự đóng góp của họ cho sự kiện chung.

Chương trình này cho phép bạn tăng cơ hội chiến thắng cho một cá nhân., nhưng số tiền nhận được trên tay cũng giảm theo

Nhưng với điều này, có lẽ, bạn có thể chấp nhận, có tính đến kích thước của giải độc đắc. Như người ta thường nói khi trúng giải độc đắc - có đủ tiền cho mọi người!

Để các tình huống xung đột sau này không phát sinh, chia giải thưởng, phát triển và đồng ý trước các quy tắc cung cấp.

QUAN TRỌNG! Không cho vay hoặc cho phép bất kỳ ai khác cho các thành viên khác của hiệp hội vay tiền để mua vé bổ sung, để không có tranh chấp sau này, ai sở hữu phần cho họ. Khi mời một người tham gia mới, hãy giải thích trước tất cả các quy tắc phải tuân theo., mà anh ấy phải đồng ý trước khi tham gia nhóm

Khi mời một người tham gia mới, hãy giải thích trước tất cả các quy tắc phải tuân theo., mà anh ấy phải đồng ý trước khi tham gia nhóm.

Đánh giá bài viết