Kết quả Powerball Nam Phi

Kết quả Powerball Nam Phi

Số quá hạn nhiều nhất

Đây là những con số PowerBall Plus đã không được rút ra trong khoảng thời gian dài nhất. Hãy xem xét đã bao lâu rồi kể từ khi mỗi con số này xuất hiện khi chọn số của bạn.

19
58 21 Tháng tư 2020(123 ngày trước)

16
47 8 có thể 2020(106 ngày trước)

44
50 15 có thể 2020(99 ngày trước)

17
48 19 có thể 2020(95 ngày trước)

36
49 22 có thể 2020(92 ngày trước)

15
18 6 Mar 2020(169 ngày trước)

Tần số số chính

Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin về mọi số trong nhóm PowerBall Plus - cho dù đó là số lần chúng được rút ra, ngày rút thăm cuối cùng của họ hoặc số ngày kể từ lần cuối cùng họ xuất hiện. Bạn có thể xem thông tin này dưới dạng biểu đồ hoặc bảng, cho phép bạn so sánh tần suất của các số PowerBall Plus chính.

1
54 18 Tháng 8 2020(4 ngày trước)

2
45 21 Tháng 8 2020(1 ngày trước đó)

3
53 14 Tháng 8 2020(8 ngày trước)

4
53 21 Thg 7 2020(32 ngày trước)

5
54 4 Tháng 8 2020(18 ngày trước)

6
51 14 Thg 7 2020(39 ngày trước)

7
55 14 Tháng 8 2020(8 ngày trước)

8
43 31 Thg 7 2020(22 ngày trước)

9
59 21 Tháng 8 2020(1 ngày trước đó)

10
46 24 Thg 7 2020(29 ngày trước)

11
49 14 Thg 7 2020(39 ngày trước)

12
52 28 Thg 7 2020(25 ngày trước)

13
59 11 Tháng 8 2020(11 ngày trước)

14
44 7 Tháng 8 2020(15 ngày trước)

15
47 18 Tháng 8 2020(4 ngày trước)

16
47 8 có thể 2020(106 ngày trước)

17
48 19 có thể 2020(95 ngày trước)

18
45 21 Tháng 8 2020(1 ngày trước đó)

19
58 21 Tháng tư 2020(123 ngày trước)

20
55 11 Tháng 8 2020(11 ngày trước)

21
51 4 Tháng 8 2020(18 ngày trước)

22
59 7 Tháng 8 2020(15 ngày trước)

23
58 14 Tháng 8 2020(8 ngày trước)

24
54 31 Thg 7 2020(22 ngày trước)

25
56 21 Tháng 8 2020(1 ngày trước đó)

26
53 5 Tháng sáu 2020(78 ngày trước)

27
57 30 Tháng sáu 2020(53 ngày trước)

28
57 11 Tháng 8 2020(11 ngày trước)

29
65 7 Tháng 8 2020(15 ngày trước)

30
53 21 Thg 7 2020(32 ngày trước)

31
51 4 Tháng 8 2020(18 ngày trước)

32
42 21 Thg 7 2020(32 ngày trước)

33
58 14 Tháng 8 2020(8 ngày trước)

34
63 29 có thể 2020(85 ngày trước)

35
56 18 Tháng 8 2020(4 ngày trước)

36
49 22 có thể 2020(92 ngày trước)

37
56 10 Thg 7 2020(43 ngày trước)

38
45 30 Tháng sáu 2020(53 ngày trước)

39
44 14 Thg 7 2020(39 ngày trước)

40
45 19 Tháng sáu 2020(64 ngày trước)

41
56 12 Tháng sáu 2020(71 ngày trước)

42
45 9 Tháng sáu 2020(74 ngày trước)

43
56 21 Tháng 8 2020(1 ngày trước đó)

44
50 15 có thể 2020(99 ngày trước)

45
71 11 Tháng 8 2020(11 ngày trước)

46
21 16 Tháng sáu 2020(67 ngày trước)

47
16 7 Thg 7 2020(46 ngày trước)

48
23 28 Thg 7 2020(25 ngày trước)

49
15 18 Tháng 8 2020(4 ngày trước)

50
23 7 Thg 7 2020(46 ngày trước)

Tần suất số PowerBall Plus

Những thống kê này bao gồm mọi số PowerBall trong PowerBall Plus. Tìm xu hướng trong dữ liệu, hoặc giải thích các thống kê này để tìm ra bộ số hoàn hảo của bạn. Chọn ‘Xem dưới dạng bảng’ để so sánh tần số của từng số PowerBall hoặc ‘Xem dưới dạng biểu đồ’ để xem giải thích bằng đồ thị.

1
22 21 Thg 7 2020(32 ngày trước)

2
27 21 Tháng 8 2020(1 ngày trước đó)

3
18 14 Thg 7 2020(39 ngày trước)

4
28 28 Tháng tư 2020(116 ngày trước)

5
27 29 có thể 2020(85 ngày trước)

6
24 17 Thg 7 2020(36 ngày trước)

7
20 18 Tháng 8 2020(4 ngày trước)

8
21 26 Tháng sáu 2020(57 ngày trước)

9
18 22 có thể 2020(92 ngày trước)

10
21 16 Tháng sáu 2020(67 ngày trước)

11
29 11 Tháng 8 2020(11 ngày trước)

12
27 31 Thg 7 2020(22 ngày trước)

13
25 24 Thg 7 2020(29 ngày trước)

14
25 4 Tháng 8 2020(18 ngày trước)

15
18 6 Mar 2020(169 ngày trước)

16
29 7 Thg 7 2020(46 ngày trước)

17
31 14 Tháng 8 2020(8 ngày trước)

18
24 12 có thể 2020(102 ngày trước)

19
36 19 Tháng sáu 2020(64 ngày trước)

20
23 23 Tháng sáu 2020(60 ngày trước)

Các cặp phổ biến nhất

12 +
45
12

4 +
35
11

7 +
13
11

9 +
20
11

1 +
19
10

Nhiều cặp liên tiếp nhất

21 +
22
10

2 +
3
9

4 +
5
7

9 +
10
7

27 +
28
7

Bộ ba phổ biến nhất

7 +
17 +
43
4

13 +
20 +
45
4

25 +
37 +
41
4

1 +
3 +
27
3

1 +
6 +
42
3

Bộ ba liên tiếp nhiều nhất

29 +
30 +
31
hai lần

7 +
8 +
9
Một lần

11 +
12 +
13
Một lần

15 +
16 +
17
Một lần

19 +
20 +
21
Một lần

Cách chơi Powerball Plus?

Bạn được phép chơi trò chơi này nếu bạn tham gia rút thăm Powerball chính. Tham gia rút thăm tùy chọn này thật dễ dàng, tất cả bạn cần là 5 con số (1-50) và số lượng bổ sung (PB). Cố gắng dự đoán những con số sẽ được rút ra. Các con số của bạn sẽ có cơ hội khác trong lần rút thăm thứ hai (THÊM) ngay sau khi main được hoàn thành. Kết quả Powerball Plus có sẵn vài phút sau khi bốc thăm.

  • Bạn cần phiếu cược Powerball bằng giấy, sử dụng nó để đánh dấu CỘNG tùy chọn.
  • Sử dụng bút hoặc bút chì chọn 5 số từ 1 đến 50.
  • Chọn một số bổ sung từ 1 đến 20. Đó cũng là Power Ball của bạn cho trận hòa Plus.
  • Thanh toán cho vé của bạn. Chi phí là R5. Chi phí của tùy chọn Plus là R2.50 mỗi bảng.
  • Nhớ ký vé ở phía sau và chụp ảnh để biết thêm nguyên nhân.
  • Kiểm tra số trúng thưởng Powerball Plus trên trang web này, và không bao giờ vứt bỏ một chiếc vé! Luôn xác thực các con số với các nguồn chính thức như nationallottery.co.za/results/powerball-plus/. Kết quả Powerball chính trong liên kết nhất định.
Đánh giá bài viết