Xổ số Đức

Lô tô 6 ngoài 49

Quy tắc xổ số 6 ngoài 49

Đây là hình thức của vé xổ số quốc gia Đức:

Trong một hình thức - cùng một lúc 14 sân chơi. Nếu điền vào tất cả 14, bạn lấy 14 kết hợp chiến thắng và trả tiền để tham gia 14 euro. Dành cho người chơi, đối với một tổ hợp số nào là đủ, bạn chỉ cần gạch bỏ các số trong một trường.

Để tham gia trò chơi, bạn cần chọn 6 các chữ số tùy ý từ phạm vi 1-49. Nhưng cũng có trong Lotto 6 ngoài 49 có một "siêu bóng" (Siêu số) - nếu số của nó khớp với, những gì được ghi trên vé, thì lợi nhuận tăng lên nhiều lần. Người tham gia không tự chọn số Superzahl: nó khớp với chữ số cuối cùng trong số vé.

Spiel là gì 77?

Đây là một trò chơi bổ sung, mang lại cơ hội tăng giải thưởng. Chi phí tham gia - 2,5 euro.

Trong lotto Spiel 77 tham gia 10 quả bóng với số từ 1 đến 9. Người dẫn chương trình xếp các thùng vào trống xổ số, và sau đó 7 kéo một quả bóng ra khỏi thiết bị một lần. Các số trong kết hợp chiến thắng có thể được lặp lại: sau, làm thế nào để lấy một thùng, người dẫn chương trình trả anh ta vào trống xổ số. Thành viên Spiel 77 không tự chọn số. Xổ số này liên quan đến một số vé có 7 chữ số. Các số khác từ số vé phù hợp với kết hợp chiến thắng, giải thưởng càng lớn.

Siêu là gì 6?

Đây là một bổ sung khác trò chơi cho những người tham gia xổ số quốc gia nước Đức. Giá cả - 1,25 euro.

Siêu quy tắc 6 hầu như giống nhau, như trong Spiel 77. Sự khác biệt duy nhất: sự kết hợp chiến thắng không bao gồm bảy, và sáu chữ số. Do đó, số vé tham gia lô tô, nhưng ngoại trừ số đầu tiên.

Thêm về, bạn có thể thắng bao nhiêu tại Spiel 77 và Super 6, đọc tiếp.

Cách hoạt động của xổ số Đức

RedFoxLotto cung cấp tất cả các loại hình xổ số chính cho chúng tôi, bao gồm cả xổ số Đức. Để chơi xổ số kiểu Đức, cần phải chọn 6 những con số có thể 49, cùng với tiền thưởng – số từ 1 đến 9. Nếu bạn đã đoán thành công mọi thứ 6 số cộng với số tiền thưởng, Bạn sẽ đi đến Đức, để thu thập vài triệu euro trở lên.

Xem xét ít bóng hơn trong cuộn so với nhiều loại hình xổ số lớn khác, Cơ hội của bạn để trúng giải độc đắc trong xổ số kiểu Đức, chắc chắn, ở trên. Xổ số Đức, tất nhiên, cung cấp các giải thưởng khác, ngoại trừ giải độc đắc, vì tất cả xổ số đều làm điều đó, và có một tổng số 7 giải thưởng phụ, ngoại trừ giải độc đắc. Nếu bạn có thể đoán mọi thứ 3 con số, Bạn sẽ nhận được tiền.

Đánh giá bài viết