Hành động thế giới và sberbank 2018

Hành động thế giới và sberbank 2018 - "ô tô để mua trên bản đồ thế giới"

Câu trả lời cho các câu hỏi hiện tại

Các đặc quyền cho các dự án lương là gì?

Các dự án tiền lương ngụ ý các điều kiện cá nhân cho các tổ chức. Các đặc quyền bao gồm phát hành miễn phí và bảo trì hàng năm cho nhân viên, giảm lãi suất các chương trình tín dụng. Tham gia vào hệ thống Hoàn tiền, gói thưởng, khuyến mãi, kết nối thông tin SMS miễn phí.

Các dịch vụ phi tài chính của hệ thống thanh toán quốc gia là gì?

Các dịch vụ này bao gồm việc phát hành một Thế giới thẻ đặc biệt có thanh toán, cũng như khả năng vận chuyển, với giấy tờ tùy thân. Các loại chương trình "Thẻ xã hội Muscovite" và "Thẻ sinh viên". Bạn có thể thanh toán khi mua hàng với họ, trả tiền cho việc đi lại công cộng, và cũng thực hiện nhận dạng trên cổng thông tin nhà nước.

Đánh giá bài viết