Đánh giá euromillions xổ số châu Âu

Cách tham gia trò chơi xổ số EuroMillions (euromillions) trên lãnh thổ của Liên bang Nga | xổ số lớn

Thuế trúng thưởng xổ số nước ngoài

Mỗi người thắng cuộc phải nộp thuế cho người thắng cuộc. Chúng khác nhau tùy theo quốc gia, hòa ở đâu. Thông thường, các nhà tổ chức xác định một cách độc lập và thanh toán các khoản nộp thuế theo luật pháp địa phương., trừ chúng khỏi tiền thắng.

Công dân Nga không nên quên đóng thuế thu nhập cá nhân của họ với mức 13%. Nó được tính từ số tiền thắng cược trừ tiền cược. Hơn nữa, với số tiền thắng rất nhỏ với số tiền lên đến 4 nghìn. p. (tương đương bằng tiền tệ khác) không phải nộp thuế.

Bình luận. Với một số tiền hơn 15 nghìn. p. Đơn vị tổ chức phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và chuyển vào ngân sách. Nhưng các công ty, đã đăng ký ở các quốc gia khác, họ sẽ không bận tâm về điều này và công dân Nga sẽ phải tự mình khai báo và nộp thuế.

Nếu giữa Nga và nước, người tổ chức đã đăng ký ở đâu, có các hiệp định quốc tế về việc nộp thuế, thì có thể tránh được đánh thuế hai lần. Nhưng danh sách các tiểu bang, tham gia vào các thỏa thuận như vậy bị hạn chế.

Nếu bạn giữ im lặng về chiến thắng ...

Thường thì một người tham gia có thể cố tình giữ im lặng về một chiến thắng lớn ở nước khác. Mọi người tự quyết định làm điều này hay không.. Nhưng người ta phải tính đến, rằng khi xác định thực tế là không nộp thuế, họ sẽ bị tính thêm, và cũng phải nộp phạt. Với thu nhập lớn, ẩn khỏi cơ quan thuế, một công dân Nga có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Đánh giá bài viết