Kết quả Euromillions

Kết quả Euromillions cho Thứ Sáu ngày 24 tháng 6 2016 - vẽ tranh 914

Kết quả rút thăm được liên kết

Kết quả EuroMillions Plus – Thứ Ba ngày 13 tháng 11 2012

 • 1
 • 6
 • 23
 • 36
 • 39
Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 5 € 500.000,00 1 € 500.000,00
Trận đấu 4 € 2.000,00 55 € 110,000,00
Trận đấu 3 € 20,00 2,671 € 53.420,00
Tổng số

2,727 € 663.420,00

Đọc thêm về lễ rút thăm EuroMillions Plus

Joker Pháp + Kết quả – Thứ Ba ngày 13 tháng 11 2012

 • 1
 • 9
 • 4
 • 8
 • 6
 • 7
 • 4
Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng
Trận đấu 7 theo thứ tự chính xác € 250.000,00
Trận đấu 7 theo Thứ tự Chính xác với ± 1 € 30.000,00
Đối sánh Đầu tiên / Cuối cùng 6 theo thứ tự chính xác € 25,000,00
Đối sánh Đầu tiên / Cuối cùng 6 theo Thứ tự Chính xác với ± 1 € 3.000,00
Đối sánh Đầu tiên / Cuối cùng 5 theo thứ tự chính xác € 2.500,00
Đối sánh Đầu tiên / Cuối cùng 5 theo Thứ tự Chính xác với ± 1 € 600,00
Đối sánh Đầu tiên / Cuối cùng 4 theo thứ tự chính xác € 500,00
Đối sánh Đầu tiên / Cuối cùng 4 theo Thứ tự Chính xác với ± 1 € 60,00
Đối sánh Đầu tiên / Cuối cùng 3 theo thứ tự chính xác € 50,00
Đối sánh Đầu tiên / Cuối cùng 3 theo Thứ tự Chính xác với ± 1 € 6,00
Đối sánh Đầu tiên / Cuối cùng 2 theo thứ tự chính xác € 5,00
Đối sánh Đầu tiên / Cuối cùng 2 theo Thứ tự Chính xác với ± 1 € 1,50
Đối sánh Đầu tiên / Cuối cùng 1 theo thứ tự chính xác € 1,00
Đối sánh Đầu tiên / Cuối cùng 1 theo Thứ tự Chính xác với ± 1 € 1,00

Đọc thêm về trận hòa của Joker Pháp

Super Star vẫn sẽ được công bố – vui lòng kiểm tra lại sớm.

Đọc thêm về trận hòa Super Star

Bỉ Joker + Kết quả – Thứ Ba ngày 13 tháng 11 2012

 • 9
 • 3
 • 4
 • 7
 • 4

Chòm sao:sư tử

Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 6 thêm Chòm sao € 425.000,00 0,00 €
Trận đấu 6 € 20.000,00 0,00 €
Trận đấu 5 € 2.000,00 3 € 6.000,00
Trận đấu 4 € 200,00 28 € 5.600,00
Trận đấu 3 € 20,00 326 € 6,520,00
Trận đấu 2 € 5,00 2,866 € 14.330,00
Trận đấu 1 € 2,00 29,823 € 59.646,00
Chòm sao € 1,50 15,167 22.750,50 €
Tổng số

48,213 € 114.846,50

Đọc thêm về trận hòa Bỉ Joker +

Kết quả Joker của Áo

Với Joker người Áo được vẽ vào những ngày khác với EuroMillions, vui lòng tham khảo trang Joker của Áo để biết kết quả liên quan đến vé của bạn:

Đọc thêm về trận hòa của Joker người Áo

Luxembourg Joker Kết quả – Thứ Ba ngày 13 tháng 11 2012

 • 3
 • 4
 • 3
 • 8
 • 4
Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 6 € 500.000,00 0,00 €
Trận đấu cuối cùng 5 theo thứ tự chính xác € 10.000,00 0,00 €
Trận đấu cuối cùng 4 theo thứ tự chính xác € 1,000,00 1 € 1,000,00
Trận đấu cuối cùng 3 theo thứ tự chính xác € 100,00 20 € 2.000,00
Trận đấu cuối cùng 2 theo thứ tự chính xác € 10,00 175 € 1.750,00
Trận đấu cuối cùng 1 theo thứ tự chính xác € 2,00 1,790 € 3.580,00
Tổng số

1,986 € 8.330,00

Đọc thêm về trận hòa Luxembourg Joker

Ứng dụng EuroMillions MỚI

 • Kiểm tra kết quả
 • Quét vé của bạn (Chỉ dành cho nước Anh)
 • Tạo số ngẫu nhiên
 • Thông báo có thể tùy chỉnh

Tải ứng dụng

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 59.687.034,00 1
Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 388.021,80 4
Trận đấu 5 € 51.736,24 10
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 4.172,28 62
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 215,98 1,048
Trận đấu 4 € 100,64 2,249
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 69,69 2,320
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 21,87 34,009
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 14,19 50,124
Trận đấu 3 € 11,52 103,830
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 11,68 179,955
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 7,87 723,314
Trận đấu 2 € 3,89 1,495,041
Tổng số

2,591,967

Chiếc vé trúng giải độc đắc duy nhất trùng khớp 5 số chính và 2 Lucky Stars đã được mua ở Bồ Đào Nha.

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 16 tháng 6 2016.

Bộ bóng: 04

Máy vẽ: 03

2,591,967

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

32,335,150

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

80 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 80 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 190.000.000,00 1
Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 1.291.056,09 16
Trận đấu 5 € 27.910,63 22
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 1.865,48 161
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao 102,71 € 3,119
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 70,26 6,365
Trận đấu 4 € 44,75 5,668
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 14,67 79,614
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 10,62 116,308
Trận đấu 3 € 10,55 221,456
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 9,08 363,925
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 6,89 1,438,780
Trận đấu 2 € 4,14 2,939,995
Tổng số

5,175,430

Chiếc vé trúng giải độc đắc duy nhất trùng khớp 5 số chính và 2 Lucky Stars đã được mua ở Tây Ban Nha.

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm, ngày 4 tháng 1 2018.

Bộ bóng: 01

Máy vẽ: 01

5,175,430

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

60,675,275

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

85 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 85 đã giành được một giải thưởng.

Kết quả rút thăm được liên kết

Kết quả EuroMillions Plus – Thứ sáu ngày 6 tháng 5 2016

 • 3
 • 4
 • 24
 • 29
 • 41
Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 5 € 500.000,00 0,00 €
Trận đấu 4 € 2.000,00 56 112.000,00 €
Trận đấu 3 € 20,00 2,311 € 46.220,00
Tổng số

2,367 € 158.220,00

Đọc thêm về lễ rút thăm EuroMillions Plus

Kết quả Super Star – Thứ sáu ngày 6 tháng 5 2016

I681G

Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 5 theo thứ tự chính xác CHF0,00 CHF0,00
Đối sánh đầu tiên 2 + Cuối cùng 2 CHF7.118,85 2 CHF14,237.70
Đối sánh đầu tiên 3 + Cuối cùng 1 hoặc đầu tiên 1 + Cuối cùng 3 CHF1,977.45 6 CHF11.864,70
Đối sánh đầu tiên 4 hoặc Cuối cùng 4 CHF755.05 22 CHF16,611,10
Đối sánh đầu tiên 2 + Cuối cùng 1 hoặc đầu tiên 1 + Cuối cùng 2 CHF290,55 49 CHF14,236.95
Đối sánh đầu tiên 3 hoặc Cuối cùng 3 CHF55,90 138 CHF7.714,20
Đối sánh đầu tiên 1 + Cuối cùng 1 CHF22,80 234 CHF5.335,20
Đối sánh đầu tiên 2 hoặc Cuối cùng 2 CHF11,10 1,390 CHF15,429.00
Đối sánh đầu tiên 1 hoặc Cuối cùng 1 CHF4,20 14,132 CHF59,354.40
Tổng số

15,973 CHF144.783,25

Đọc thêm về trận hòa Super Star

Bỉ Joker + Kết quả – Thứ sáu ngày 6 tháng 5 2016

 • 6
 • 8
 • 5
 • 4
 • 6

Chòm sao:sư tử

Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 6 thêm Chòm sao € 1.200.000,00 0,00 €
Trận đấu 6 € 20.000,00 0,00 €
Trận đấu 5 € 2.000,00 4 € 8.000,00
Trận đấu 4 € 200,00 22 € 4.400,00
Trận đấu 3 € 20,00 277 € 5.540,00
Trận đấu 2 € 5,00 2,963 € 14.815,00
Trận đấu 1 € 2,00 28,746 € 57.492,00
Chòm sao € 1,50 14,963 22.444,50 €
Tổng số

46,975 112.691,50 €

Đọc thêm về trận hòa Bỉ Joker +

Kết quả Joker của Áo

Với Joker người Áo được vẽ vào những ngày khác với EuroMillions, vui lòng tham khảo trang Joker của Áo để biết kết quả liên quan đến vé của bạn:

Đọc thêm về trận hòa của Joker người Áo

Luxembourg Joker Kết quả – Thứ sáu ngày 6 tháng 5 2016

 • 8
 • 1
 • 4
 • 3
 • 2
 • 7
Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 6 € 500.000,00 0,00 €
Trận đấu cuối cùng 5 theo thứ tự chính xác € 10.000,00 0,00 €
Trận đấu cuối cùng 4 theo thứ tự chính xác € 1,000,00 4 € 4.000,00
Trận đấu cuối cùng 3 theo thứ tự chính xác € 100,00 19 € 1,900,00
Trận đấu cuối cùng 2 theo thứ tự chính xác € 10,00 174 € 1.740,00
Trận đấu cuối cùng 1 theo thứ tự chính xác € 2,00 1,723 € 3,446,00
Tổng số

1,920 € 11.086,00

Đọc thêm về trận hòa Luxembourg Joker

Ứng dụng EuroMillions MỚI

 • Kiểm tra kết quả
 • Quét vé của bạn (Chỉ dành cho nước Anh)
 • Tạo số ngẫu nhiên
 • Thông báo có thể tùy chỉnh

Tải ứng dụng

Đánh giá bài viết