Seine kép – Kết quả, người chiến thắng và giải thưởng

Seine kép

thỏ Phục Sinh

Ngoài các cược đã biết của Double Sena, từ 2017 có một tin tức lớn, đó là bộ đôi lễ Phục sinh, với giải thưởng đặc biệt. Ngoài ra còn có thêm hai cơ hội may mắn cho bạn. Đây là một trò chơi cụ thể của Double Sena phải được thực hiện trực tuyến trong cược đặc biệt dành riêng cho cược đó.

Hãy theo dõi trên trang web Intersena để biết trước thông tin và thời hạn để đặt cược vào Lễ Phục sinh của bạn. Lễ bốc thăm thường diễn ra vào thứ Bảy trước Chủ nhật Phục sinh.

Phân phối số tiền dành cho việc thanh toán các giải thưởng của cặp PАscoa:

  • 1╙ theo dõi – 46% chia theo tỷ lệ giữa các cược có 6 dự đoán nhất định (năm) Trận hòa đầu tiên;
  • 2╙ theo dõi – 10% chia theo tỷ lệ giữa các cược có 5 dự đoán nhất định (cái nào) Trận hòa đầu tiên;
  • 3╙ theo dõi – 8% chia theo tỷ lệ giữa các cược có 4 dự đoán nhất định (quadra) Trận hòa đầu tiên;
  • 4╙ theo dõi – 4% chia theo tỷ lệ giữa các cược có 3 dự đoán nhất định (Áo đuôi tôm) Trận hòa đầu tiên;
  • 5╙ theo dõi – 11% chia theo tỷ lệ giữa các cược có 6 dự đoán nhất định (năm) Lần rút thứ 2;
  • 6╙ theo dõi – 9% chia theo tỷ lệ giữa các cược có 5 dự đoán nhất định (cái nào) Lần rút thứ 2;
  • 7╙ theo dõi – 8% chia theo tỷ lệ giữa các cược có 4 dự đoán nhất định (quadra) Lần rút thứ 2;
  • 8╙ theo dõi – 4% chia theo tỷ lệ giữa các cược có 3 dự đoán nhất định (Áo đuôi tôm) Lần rút thứ 2.

Trong cuộc thi PАscoa đặc biệt mỗi năm, Ca khúc giải thưởng đầu tiên – sáu lượt truy cập từ lần rút thăm đầu tiên có thành phần như sau:

Đánh giá bài viết