เราสถิติลอตเตอรี่ลอตเตอรี่

เก็บถาวรสำหรับ 2019 ปี

ความถี่ของตัวเลข

ความถี่ในการจับฉลากสำหรับการจับฉลากทั้งหมด
ลูกบอล

ความถี่

วันที่ผ่านมา

ความถี่ วันที่ผ่านมา วาดครั้งสุดท้าย
1 266 77 มิ.ย. 6, 2020
2 272 10 ส.ค. 12, 2020
3 269 14 ส.ค. 8, 2020
4 252 126 เม.ย. 18, 2020
5 270 7 ส.ค. 15, 2020
6 268 10 ส.ค. 12, 2020
7 272 17 ส.ค. 5, 2020
8 281 91 อาจ 23, 2020
9 282 56 มิ.ย. 27, 2020
10 283 45 ก.ค. 8, 2020
11 272 213 ม.ค. 22, 2020
12 282 7 ส.ค. 15, 2020
13 274 3 ส.ค. 19, 2020
14 277 14 ส.ค. 8, 2020
15 281 52 ก.ค. 1, 2020
16 291 31 ก.ค. 22, 2020
17 278 17 ส.ค. 5, 2020
18 253 10 ส.ค. 12, 2020
19 280 42 ก.ค. 11, 2020
20 279 115 เม.ย. 29, 2020
21 258 28 ก.ค. 25, 2020
22 285 59 มิ.ย. 24, 2020
23 294 3 ส.ค. 19, 2020
24 267 175 ก.พ. 29, 2020
25 256 21 ส.ค. 1, 2020
26 297 80 มิ.ย. 3, 2020
27 273 38 ก.ค. 15, 2020
28 287 52 ก.ค. 1, 2020
29 251 24 ก.ค. 29, 2020
30 260 133 เม.ย. 11, 2020
31 266 63 มิ.ย. 20, 2020
32 295 35 ก.ค. 18, 2020
33 250 59 มิ.ย. 24, 2020
34 259 7 ส.ค. 15, 2020
35 279 24 ก.ค. 29, 2020
36 280 10 ส.ค. 12, 2020
37 248 10 ส.ค. 12, 2020
38 263 77 มิ.ย. 6, 2020
39 286 98 อาจ 16, 2020
40 279 14 ส.ค. 8, 2020
41 296 63 มิ.ย. 20, 2020
42 288 94 อาจ 20, 2020
43 265 21 ส.ค. 1, 2020
44 263 31 ก.ค. 22, 2020
45 282 7 ส.ค. 15, 2020
46 185 59 มิ.ย. 24, 2020
47 195 3 ส.ค. 19, 2020
48 211 21 ส.ค. 1, 2020
49 215 56 มิ.ย. 27, 2020
50 161 70 มิ.ย. 13, 2020
51 142 14 ส.ค. 8, 2020
52 159 52 ก.ค. 1, 2020
53 148 52 ก.ค. 1, 2020
54 138 73 มิ.ย. 10, 2020
55 124 3 ส.ค. 19, 2020
56 98 7 ส.ค. 15, 2020
57 94 17 ส.ค. 5, 2020
58 88 3 ส.ค. 19, 2020
59 107 35 ก.ค. 18, 2020
60 32 49 ก.ค. 4, 2020
61 49 28 ก.ค. 25, 2020
62 45 28 ก.ค. 25, 2020
63 43 52 ก.ค. 1, 2020
64 48 42 ก.ค. 11, 2020
65 29 17 ส.ค. 5, 2020
66 37 147 มี.ค. 28, 2020
67 37 63 มิ.ย. 20, 2020
68 44 66 มิ.ย. 17, 2020
69 47 38 ก.ค. 15, 2020
ความถี่ในการวาดลอตเตอรี่สำหรับการวาดทั้งหมด
ลูกบอล

ความถี่

วันที่ผ่านมา

ความถี่ วันที่ผ่านมา วาดครั้งสุดท้าย
1 80 364 ส.ค. 24, 2019
2 85 129 เม.ย. 15, 2020
3 76 7 ส.ค. 15, 2020
4 68 38 ก.ค. 15, 2020
5 73 45 ก.ค. 8, 2020
6 94 49 ก.ค. 4, 2020
7 68 231 ม.ค. 4, 2020
8 81 56 มิ.ย. 27, 2020
9 88 35 ก.ค. 18, 2020
10 82 66 มิ.ย. 17, 2020
11 86 98 อาจ 16, 2020
12 82 276 พ.ย. 20, 2019
13 83 154 มี.ค. 21, 2020
14 77 31 ก.ค. 22, 2020
15 78 339 ก.ย. 18, 2019
16 69 91 อาจ 23, 2020
17 79 80 มิ.ย. 3, 2020
18 90 28 ก.ค. 25, 2020
19 82 105 อาจ 9, 2020
20 92 101 อาจ 13, 2020
21 79 10 ส.ค. 12, 2020
22 73 227 ม.ค. 8, 2020
23 79 3 ส.ค. 19, 2020
24 90 14 ส.ค. 8, 2020
25 77 192 ก.พ. 12, 2020
26 86 24 ก.ค. 29, 2020
27 55 1806 ก.ย. 12, 2015
28 54 1837 ส.ค. 12, 2015
29 72 1897 มิ.ย. 13, 2015
30 50 1935 อาจ 6, 2015
31 62 2149 ต.ค. 4, 2014
32 50 1925 อาจ 16, 2015
33 66 1862 ก.ค. 18, 2015
34 48 2030 ม.ค. 31, 2015
35 63 1851 ก.ค. 29, 2015
36 49 3216 พ.ย. 2, 2011
37 68 3181 ธ.ค. 7, 2011
38 40 3220 ต.ค. 29, 2011
39 44 3286 ส.ค. 24, 2011
40 33 4494 อาจ 3, 2008
41 29 4305 พ.ย. 8, 2008
42 36 4539 มี.ค. 19, 2008
43 14 8463 มิ.ย. 21, 1997
44 14 8634 ม.ค. 1, 1997
45 13 8645 ธ.ค. 21, 1996
ความถี่การวาด Power Play สำหรับการวาดทั้งหมด
ไม่

ความถี่

วันที่ผ่านมา

ความถี่ วันที่ผ่านมา วาดครั้งสุดท้าย
1 240 2408 ม.ค. 18, 2014
2 624 10 ส.ค. 12, 2020
3 462 7 ส.ค. 15, 2020
4 311 52 ก.ค. 1, 2020
5 382 17 ส.ค. 5, 2020
10 12 3 ส.ค. 19, 2020
Rate article