ผล Megamillions ล่าสุดที่เราวาด

Megamillions ลอตเตอรี - วิธีการเล่นจากรัสเซีย | โลกลอตเตอรี

ความถี่ของตัวเลข

ความถี่ในการจับฉลากสำหรับการจับฉลากทั้งหมด
ลูกบอล

ความถี่

วันที่ผ่านมา

ความถี่ วันที่ผ่านมา วาดครั้งสุดท้าย
1 266 74 มิ.ย. 9, 2020
2 272 18 ส.ค. 4, 2020
3 269 8 ส.ค. 14, 2020
4 252 4 ส.ค. 18, 2020
5 270 74 มิ.ย. 9, 2020
6 268 39 ก.ค. 14, 2020
7 272 102 อาจ 12, 2020
8 281 11 ส.ค. 11, 2020
9 282 53 มิ.ย. 30, 2020
10 283 43 ก.ค. 10, 2020
11 272 1 ส.ค. 21, 2020
12 282 22 ก.ค. 31, 2020
13 274 36 ก.ค. 17, 2020
14 277 32 ก.ค. 21, 2020
15 281 1 ส.ค. 21, 2020
16 291 46 ก.ค. 7, 2020
17 278 25 ก.ค. 28, 2020
18 253 4 ส.ค. 18, 2020
19 280 57 มิ.ย. 26, 2020
20 279 25 ก.ค. 28, 2020
21 258 36 ก.ค. 17, 2020
22 285 11 ส.ค. 11, 2020
23 294 67 มิ.ย. 16, 2020
24 267 8 ส.ค. 14, 2020
25 256 32 ก.ค. 21, 2020
26 297 4 ส.ค. 18, 2020
27 273 4 ส.ค. 18, 2020
28 287 113 อาจ 1, 2020
29 251 8 ส.ค. 14, 2020
30 260 18 ส.ค. 4, 2020
31 266 1 ส.ค. 21, 2020
32 295 78 มิ.ย. 5, 2020
33 250 29 ก.ค. 24, 2020
34 259 25 ก.ค. 28, 2020
35 279 22 ก.ค. 31, 2020
36 280 64 มิ.ย. 19, 2020
37 248 53 มิ.ย. 30, 2020
38 263 141 เม.ย. 3, 2020
39 286 29 ก.ค. 24, 2020
40 279 50 ก.ค. 3, 2020
41 296 32 ก.ค. 21, 2020
42 288 1 ส.ค. 21, 2020
43 265 11 ส.ค. 11, 2020
44 263 15 ส.ค. 7, 2020
45 282 50 ก.ค. 3, 2020
46 185 22 ก.ค. 31, 2020
47 195 8 ส.ค. 14, 2020
48 211 22 ก.ค. 31, 2020
49 215 43 ก.ค. 10, 2020
50 161 50 ก.ค. 3, 2020
51 142 85 อาจ 29, 2020
52 159 64 มิ.ย. 19, 2020
53 148 15 ส.ค. 7, 2020
54 138 29 ก.ค. 24, 2020
55 124 39 ก.ค. 14, 2020
56 98 11 ส.ค. 11, 2020
57 94 36 ก.ค. 17, 2020
58 88 4 ส.ค. 18, 2020
59 107 88 อาจ 26, 2020
60 32 120 เม.ย. 24, 2020
61 49 106 อาจ 8, 2020
62 45 18 ส.ค. 4, 2020
63 43 1 ส.ค. 21, 2020
64 48 15 ส.ค. 7, 2020
65 29 130 เม.ย. 14, 2020
66 37 64 มิ.ย. 19, 2020
67 37 71 มิ.ย. 12, 2020
68 44 137 เม.ย. 7, 2020
69 47 22 ก.ค. 31, 2020
Mega Ball Draw ความถี่สำหรับการวาดทั้งหมด
ลูกบอล

ความถี่

วันที่ผ่านมา

ความถี่ วันที่ผ่านมา วาดครั้งสุดท้าย
1 89 148 มี.ค. 27, 2020
2 78 71 มิ.ย. 12, 2020
3 94 15 ส.ค. 7, 2020
4 82 88 อาจ 26, 2020
5 69 102 อาจ 12, 2020
6 85 57 มิ.ย. 26, 2020
7 90 64 มิ.ย. 19, 2020
8 75 81 มิ.ย. 2, 2020
9 91 11 ส.ค. 11, 2020
10 91 200 ก.พ. 4, 2020
11 74 53 มิ.ย. 30, 2020
12 73 165 มี.ค. 10, 2020
13 76 8 ส.ค. 14, 2020
14 72 1 ส.ค. 21, 2020
15 88 32 ก.ค. 21, 2020
16 44 232 ม.ค. 3, 2020
17 57 29 ก.ค. 24, 2020
18 46 46 ก.ค. 7, 2020
19 55 25 ก.ค. 28, 2020
20 60 18 ส.ค. 4, 2020
21 63 36 ก.ค. 17, 2020
22 61 39 ก.ค. 14, 2020
23 45 4 ส.ค. 18, 2020
24 60 50 ก.ค. 3, 2020
25 51 99 อาจ 15, 2020
26 33 2640 อาจ 31, 2013
27 32 2829 พ.ย. 23, 2012
28 24 2545 ก.ย. 3, 2013
29 34 2790 ม.ค. 1, 2013
30 35 2622 มิ.ย. 18, 2013
31 31 2542 ก.ย. 6, 2013
32 25 2794 ธ.ค. 28, 2012
33 36 2524 ก.ย. 24, 2013
34 45 2528 ก.ย. 20, 2013
35 39 2713 มี.ค. 19, 2013
36 44 2643 อาจ 28, 2013
37 20 2563 ส.ค. 16, 2013
38 33 2521 ก.ย. 27, 2013
39 25 2580 ก.ค. 30, 2013
40 24 2566 ส.ค. 13, 2013
41 22 2573 ส.ค. 6, 2013
42 29 2584 ก.ค. 26, 2013
43 21 2671 เม.ย. 30, 2013
44 26 2724 มี.ค. 8, 2013
45 23 2913 ส.ค. 31, 2012
46 23 2507 ต.ค. 11, 2013
47 7 5590 อาจ 3, 2005
48 4 5776 ต.ค. 29, 2004
49 7 5821 ก.ย. 14, 2004
50 4 5699 ม.ค. 14, 2005
51 1 6168 ต.ค. 3, 2003
52 11 5804 ต.ค. 1, 2004
ความถี่ในการวาด Megaplier สำหรับการวาดทั้งหมด
ไม่

ความถี่

วันที่ผ่านมา

ความถี่ วันที่ผ่านมา วาดครั้งสุดท้าย
2 286 1 ส.ค. 21, 2020
3 549 18 ส.ค. 4, 2020
4 733 4 ส.ค. 18, 2020
5 177 43 ก.ค. 10, 2020
Rate article