หวย

ลอตเตอรี่ฟรี⋆สร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องลงทุน

การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

18.11.2019

คดีใหม่ในศาล
№А78-13666 / 2019 จาก 18.11.2019 ในฐานะโจทก์, сумма исковых требований 4 630 985 ถู.

คดีใหม่ในศาล
№А78-13665 / 2019 จาก 18.11.2019 ในฐานะจำเลย, сумма исковых требований 14 214 512 ถู.

31.10.2019

พิจารณาคดีในชั้นศาลเรียบร้อยแล้ว
№А78-4066 / 2019 จาก 02.04.2019 ใน
อุทธรณ์
ตัวอย่าง.
องค์กร
ในฐานะจำเลย, сумма исковых требований 20 730 817 ถู.

13.08.2019

การพิจารณาคดีได้เริ่มขึ้น
№А78-4066 / 2019 จาก 02.04.2019 ใน
อุทธรณ์
ตัวอย่าง.
องค์กร
ในฐานะจำเลย, сумма исковых требований 20 730 817 ถู.

08.07.2019

พิจารณาคดีในชั้นศาลเรียบร้อยแล้ว
№А78-4066 / 2019 จาก 02.04.2019 ใน
ครั้งแรก
ตัวอย่าง.
องค์กร
ในฐานะจำเลย, сумма исковых требований 20 730 817 ถู.

02.04.2019

คดีใหม่ในศาล
№А78-4066 / 2019 จาก 02.04.2019 ในฐานะจำเลย, сумма исковых требований 20 730 817 ถู.

21.11.2018

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มเติม: การเช่าและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของตนเองหรือเช่า (68.20.2)

30.08.2016

ลบรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม: กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บ (52.1)

Rate article