Jak vyhrát loterii: 5 nejlepší způsoby se skutečnými příklady velkých vítězství

Syndikát, který koupil (téměř) všechny kombinace - časová loterie

Účast v loterijním syndikátu

Takový syndikát neznamená žádnou renomovanou organizaci, ale jen skupina lidí, sjednocené, aby vytvořily obecný rozpočet na nákup loterijních losů. Pokud jsou všichni investováni stejně, pak, resp, v případě výhry jednoho z tiketů, přijaté peníze jsou také rovnoměrně rozděleny mezi všechny účastníky. Pokud by příspěvky nebyly stejné, pak každý obdrží podíl v souladu se svým příspěvkem na společnou akci.

Toto schéma vám umožňuje zvýšit šance na výhru pro jednotlivce., ale přijatá částka se odpovídajícím způsobem snižuje

Ale s tím, možná, můžete přijmout, s přihlédnutím k velikosti jackpotu. Jak se často říká při rozbíjení jackpotu - pro každého je dost peněz!

Aby nevznikly pozdější konfliktní situace, rozdělení ceny, předem vypracovat a dohodnout se na pravidlech syndikátu.

DŮLEŽITÉ! Nepůjčujte a nedovolte nikomu půjčovat peníze jiným členům syndikátu na nákup dalších lístků, aby později nedocházelo ke sporům, kdo pro ně vlastní podíl. Při pozvání nového účastníka předem vysvětlete všechna pravidla, která je třeba dodržovat., se kterým musí před vstupem do skupiny souhlasit

Při pozvání nového účastníka předem vysvětlete všechna pravidla, která je třeba dodržovat., se kterým musí před vstupem do skupiny souhlasit.

Ohodnoťte článek