أي اليانصيب في روسيا هو أكثر التقييمات صدقًا

هل توجد ألعاب يانصيب عادلة؟, وفي أي بلد يتم احتجازهم? | لوتو كبير

شركة يانصيب السكك الحديدية الروسية

° ° ЭàÃÂÿÃÂμÃÂøÃÂøÃÂÃÂμÃÂúàAA AA "AA þÃÂÃÂμÃÂÃÂμàÃÂþöÃÂμ üþöÃÂμàÃÂÃÂÃÂ'þÃÂÃÂà± ° ± ÃÂþÃÂýþ AAAA" ÃÂýþù, ÿÃÂø þÿÃÂÃµÃ´Ãµà »·ÃµÃ½Ã¸ÃÂ, úþýõÃÂýþ öõ. ÃÂþà»ÃÂÃÂþõ, ÃÂÃÂþ òà° ü ýõ ýÃÂöýþ ÃÂÿõÃÂø ° à»ÃÂýþ ýýÃÂõóû. ÃÂàÿÃÂþÃÂÃÂþ ÿþúÃÂÿà° õÃÂõ ÃÂòþù à± Ã¸à »·Ã´, þÃÂ'ýþòÃÂÃÂμüÃÂμýýþ ýøü à AA AA AA "AA þÃÂÃÂμÃÂÃÂμùýÃÂù ÃÂÃÂøúÃÂμàÃÂúÃÂÃÂμÃÂøòà° ÃÂμÃÂÃÂμ ÿà° AA" ÃÂÃÂÃÂ.

ÃÂøôøüþ, ýõø÷òõÃÂÃÂýÃÂù à± ø÷ýõÃÂüõý ø÷ áÃÂà° òÃÂÃ¾Ã¿Ã¾à », ÿþÃÂúþà»ÃÂúàÃÂÃÂüõû 11,5 üøà»Ã» øþýþò ÃÂÃÂà± à»ÃµÃ¹. ÃÂÃÂà° òôà°, ýà° óÃÂà° ôà° à± þà»ÃÂÃÂõ ôòÃÂà ýõôõû, ýþ ² ÃÂõ÷ÃÂà»ÃÂÃÂà° ÃÂõ òÃÂõ öõ ýà° ÃÂû à°. »·Ã²ÃµÃÂÃÂýà°.

» 8 üøà»Ã» ² ÃÂÃÂà ». ÃÂàøÃÂúà° à»Ã¸ õÃÂàôþû. ÃÂà° ú þýà° ÿþÃÂÃÂà° ÃÂøàýõöôà° ýýÃÂà à° ôþÃÂà°, öõýÃÂøýà° ýõ ÃÂà° ÃÂÃÂúà° ֈ° à»Ã °.

ࢠõÿõÃÂàòà÷ýà° õÃÂõ, úà° úøõ à»Ã¾ÃÂõÃÂõø ÃÂà° üÃÂõ òÃÂøóÃÂÃÂÃÂÃÃÂ. ÃÂþýõÃÂýþ öõ, õÃÂà»Ã¸ òàúÃÂÿøÃÂõ ò þôýþ· ýøàà± øà», ال. ÃÂþ, àôÃÂÃÂóþù ÃÂÃÂþÃÂþýÃ, õÃÂà»Ã¸ òàõóþ ýõ úÃÂÿøÃÂõ, ÃÂþ ÃÂà° ýÃÂþò Ã½à °. ÃÂþÃÂÃÂþüàýõ ÃÂÃÂþøàÃÂÿþôþà± à»ÃµÃ²ÃÂõø ø÷ ø÷òõÃÂÃÂýþóþ à° ýõúôþà°: ôà° ùÃÂõ ÃÂÃÂôÃÂà± õ ÃÂà° ýÃÂ. à²Ã´ÃÂÃÂó.

>

أ
0 ÿÃÂþÃÂüþÃÂÃÂþò

ÃÂÃÂþ øýÃÂõÃÂõÃÂýþ

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

كاشف Adblock

شعار

تم تسجيل أكبر الانتصارات في جوسلوتو. وفي هذه الحالة ، الشيء الرئيسي ليس فقط الجودة, ولكن أيضا الرقم: لقد فاز الكثير من الأشخاص بالجائزة الكبرى هنا. فيما يلي الأمثلة الأكثر إثارة للإعجاب:

  1. 100 مليون روبل - أكبر فوز يانصيب في تاريخ روسيا. ألبرت بيجراكيان, من سكان بطرسبورغ, 2009 عام. لعب اليانصيب كثيرًا, كنت مستعدا ذهنيا للفوز, لذلك تمكنت من التخلص منها بشكل صحيح: استثمر ثلثهم في بناء فندق, اشترت عدة شقق: نفسي, أخت واثنان كاستثمار, سيارات لك ولوالديك, أنفقت جزءًا على الأعمال الخيرية والسفر في أوروبا. عموما, تصرف في المال بحكمة.
  2. 35 مليون روبل. يفجيني سفيريدوف, من سكان إحدى ضواحي موسكو. تم استثمار الجائزة المستلمة بشكل كامل في تحسين القرية الأصلية: صنع طريقا, المياه الجارية وكان على وشك تنظيم مزرعة للماشية, مما سيخلق فرص عمل جديدة لسكان القرية. قيمة جيدة مقابل المال: واعدة, معقولة ومفيدة اجتماعيا.
  3. 4,5 مليون روبل. زوجين, أوليغ وناتاليا من سمارة. يلعبون اليانصيب بانتظام, و, على ما يبدو, عرفت على الفور, على ماذا تنفق المال. تم التبرع بالمبلغ بالكامل لمؤسسة خيرية لبناء كنيسة في وطنه.

مكاسب مختلفة, فائزين مختلفين, طرق مختلفة لتداخلهم. لكن الفائزين الثلاثة الذين حصلوا على أكبر الجوائز نجحوا في إدارتها بشكل معقول وهادئ. لكن لم ينجح الجميع.

تقييم المادة